Methodes als medicijn – Oud en Nieuw

Mechteld ten Ham

Afgelopen weekend was er weer aandacht voor Mechteld ten Ham in ’s Heerenberg. Eén van de laatste ‘heksen’ die in Nederland op de brandstapel terecht kwam in 1605. De heksenvervolging heeft in Europa enkele honderden jaren geduurd en tienduizenden slachtoffers gemaakt. Met een bevolking die met grote regelmaat te maken had met plunderaars en bezetters, de pest die als plaag ook vele slachtoffers eiste, oogsten die mislukten, bijgeloof en het vuur van de inquisitie die over Europa en Nederland wakkerde, was het een fijne voedingsbodem voor diepe angst en onrust.

In het stadsarchief van ’s Heerenberg zijn de geschriften over haar proces altijd bewaard gebleven en dat is zeer bijzonder. Deze beschrijven heel helder wat er allemaal gebeurd is tijdens haar proces. Veronderstellend dat ze getuigenissen van hen die haar beschuldigden kon weerleggen in een eerlijk proces, bleek dit een illusie en leidde tot een tragedie. Ze wilde de graaf en magistraten, voor eens en altijd, laten bewijzen dat ze onschuldig was. Echter kon ze niet op steun rekenen van de graaf en de magistraten en bleef ze aandringen op een proces.

Uiteindelijk was er geen weg meer terug, ze werd in de gevangenistoren opgesloten en door de beul onder handen genomen. De martelwerktuigen heb ik bekeken en je wordt er werkelijk misselijk van. Het is voelbaar hoe je tot waanzin wordt gedreven en ik voel tot op het bot de wens dat de dood de enige uitweg is.

Ik loop over de markt, het is druk, een familiegebeuren. In het Stadsmuseum Bergh loop ik binnen en ontmoet een paar dames voor een fijn gesprek. Het gevoel van wat er toen speelde komt weer naar voren, maar in een ander daglicht geplaatst. Het hier en nu brengt het toch even naar een andere sfeer. We praten erover, we maken het kenbaar en niet omdat het hier en nu zó anders is, we zoveel geleerd hebben van de geschiedenis, maar omdat er een aantal zaken toch in een hoger bewustzijn bestaan en we ons dáár op kunnen richten.

Blogsept2019

De natuur als healer

Tegenwoordig kunnen we allemaal kennis vergaren over technologie, vanuit de verschillende wetenschappen, religie en natuur. Daarnaast hebben we een beter inzicht in de werking van kruiden en planten, in de genezende capaciteit hiervan en in healing.
Maar goed, er kan nog meer eer worden behaald op dat vlak, want in wezen zijn de tijden ook weer niet héél erg veranderd, we hebben wel toegang tot kennis en meer inzichten verkregen, maar groepsdruk, diepe angsten en soms nog steeds onwetendheid zijn slechte raadgevers. De eer kan worden behaald in de groei van het bewustzijn en in deze tijd kan dat juist nog versneld! Wat verkies je?

De natuur bijvoorbeeld is een grote healer en kan voor jou een mooi medicijn zijn. Er is meer dan wat je niet kunt waarnemen met je aardse zintuigen, die reiken namelijk verder dan je zou denken.

Blogsept2019 2

Methodes voor genezing

Natuurcoaching

Graag zou ik je verder meenemen daarin. Sinds ik in ’s Heerenberg woon zijn mijn één op één sessies meer Natuurcoaching geworden. We lopen na een gesprek gelijk het bos in en daar ontvouwt zich wat er nodig is om te gebeuren.

“De natuur voedt, maar spiegelt ook. Ze haalt je naar zich toe en laat ook helder zien waar jij op dat moment bent en wat je nodig hebt”

Hierbij maak ik gebruik van ademhalingstechnieken, meditatie, sjamanistische werkvormen, opstellingenwerk, rituelen en datgene waar je vraag naar uitgaat. Eigenlijk ontvouwt zich het proces reeds bij het begin, voordat wij elkaar ontmoet hebben en vervolgens  tijdens het samenzijn.

Manifesteren, creëren en groeien

We leven in een wereld die polair is en aan ons doen de dingen zich vaak voor als dualiteit. Als goed of slecht, mooi of lelijk. Alsof ze helemaal niet bij elkaar horen. Echter tegenpolen zijn van nature juist wél identiek, maar verschillen in energie, in trilling. Er is een beweging mogelijk van het ene uiterste naar het andere. In de natuur voltrekt zich dat automatisch en volgens wetten. De mens kan dat ook! De mens kan zijn bewustzijn ‘programmeren’ en dat kan middels polarisatie. Gedachten bepalen emoties, die bepalen het handelen en uiteindelijk dat wat je manifesteert. Energie volgt gedachten en daarmee kun jij creëren, ook kun je proberen je negatieve ego te transformeren.

Wet van Drie

De wet van groei, proces en beweging noemen we de Wet van Drie. Het bestaat altijd uit twee die samen drie creëren. Alles in ons universum werkt volgens het principe van drie om te scheppen en vooruitgang te boeken. Polariteit vormt de aard van ons universum. Aan de mens openbaart alles zich in twee polen, maar ergens ontmoeten die polen elkaar en ontstaat er een nieuwe energie.

Blogsept2019 3

Touch of Matrix

Met deze methode kunnen we ook aan het werk, nu ben ik nog in opleiding, maar aan het eind van het jaar hoop ik met goed gevolg mijn examen af te leggen, waarna ik als therapeut de Touch of Matrix methode mag toepassen in mijn werk.

Een methode waarbij bewustzijn en gezondheid samenkomen. Eén die is verdiept en uitgewerkt door Günther de Jong. Hij zet hiermee een methode neer die in deze tijd een perfecte genezing teweeg kan brengen. We hoeven namelijk nu niet meer allerlei zaken uit het verleden of datgene wat ons blokkeert tot op het bot te doorleven en/of te herbeleven. Ondanks dat velen merken dat ze veel op te lossen hebben vanuit hun verleden of nog verder terug. Maar dat is omdat het daarvoor nu de tijd is, om op te ruimen en te groeien.

Günther zegt over Touch of Matrix: “We zetten hoog in voor genezing, verwerking en ook voor ontspanning en rust. Het brengt je lichaam op verschillende vlakken in beweging. Die beweging is als het ware de deur naar de optimale situatie. De intentie en de daarbij behorende vraagstelling is de sleutel die op die deur past. Uiteindelijk is het jouw lijf die aangeeft aan welke benadering het behoefte heeft om zo de verandering in te kunnen zetten. Voeg daar overtuiging, vertrouwen, onafhankelijkheid en acceptatie aan toe en je hebt aan alle voorwaarden voldaan voor een prachtig resultaat. Kom in beweging!”

Een belangrijk principe van Touch of Matrix en voor mij ook heel waar, is het hardop en positief praten want het gesproken woord bezit een kracht waar we in deze tijd niet omheen kunnen. Het wordt steeds krachtiger. Het gaat om positief praten en dan ga jij aan de gang met wat jij wilt creëren.

Het werkt vanuit het loslaten van programma’s waar jij je mee hebt verbonden, vanuit een ziekte, kwaal, blokkade of overtuiging. Geef de kracht weer terug aan je lichaam en aan het zelfgenezend vermogen daarvan.

Door Christel Nijland (Shama Kaur)

Wil je beter in contact komen met jezelf en jezelf beter begrijpen? Ben je op zoek naar spiritualiteit en magie in je leven? Welkom in het Shamahuis.

Laat de eerste reactie achter