Natuurlijke Mystiek

Natuurreligie, Hekserij ofwel leven in het ritme van de natuur

Het pad van de Heggenrijder: diepe verbinding met natuur en spiritualiteit

Het pad van de Heggenrijder is er één van diepe verbinding, van het magische zien in alles om je heen en de essentie voelen van de natuur. Het gaat ervan uit dat alles bezield is, dat van alles een energie of straling uitgaat. Veel religieuze stromingen en levensbeschouwingen gaan over hetzelfde en heel veel wijsheid komt enigszins op hetzelfde neer, alleen zijn er verschillende benaderingswijzen en soms andere benamingen. Ook de manier waarop iets wordt uitgedragen kan verschillen. De manier waarop bijvoorbeeld binnen de Hekserij wordt omgegaan met de natuur, de elementen en de krachten in de natuur spreken mij aan en raakt ergens een punt in mij waardoor ik meer hiervan wil weten en waardoor ik er meer mee wil doen. Het feit dat in hekserij de liefde voor de natuur een belangrijke plek inneemt vind ik van grote waarde. Daarnaast vind ik het prettig dat er ruimte is om je eigen beleving te volgen.

De universele wijsheid van cycli: verbondenheid en groei

Alles om ons heen is bezield en alles waar wij onderdeel van uitmaken kent cycli. Zoals de natuur, de maan en ook de mens een cyclus volgt, zo zijn er nog grotere cycli die onderhevig zijn aan universele wetten. Zoals de radertjes van het uurwerk van een klok de seconden, de minuten en de uren laten zien, zo zijn wij onderdeel van een groter geheel en van de universele cycli die als diezelfde radertjes in elkaar grijpen, van kleine wieltjes tot aan de grote wielen. Gedurende een jaar waarin de natuur haar seizoenen doorloopt, zo gaan wij ook door verschillende fases heen die gelijk zijn aan die in de natuur. Alleen erkennen wij dat vaak niet en daardoor leven we niet meer gelijk aan zo’n cyclus. Ik vind het van belang mij daarmee te verbinden en daarvan te leren, dat voelt goed.

Vrouwencirkels

Sinds een paar jaar leid ik, samen met een dierbare vriendin, vrouwencirkels. We komen enkele jaren bij elkaar omdat we geloven dat dit essentieel is voor verbinding vanuit het hart en omdat dit ons gezond houdt en ieder van ons kan op haar manier haar pad bewandelen en haar talenten en passies leren kennen. Zo kom je tot een diepe connectie met jezelf dat je leeft!

Bij een cirkelviering hoort een opening en sluiting, er is een bepaald thema waar vanuit we werken en bepaald vast patroon en juist dát biedt een fundament om vervolgens te onderzoeken. We zijn verankerd en geaard en kunnen de (kundalini) energie laten bewegen en in alle vrijheid leren, spelen en groeien.

Er is ruimte voor geleide meditatie & trance, magische voorwerpen maken, ritueel werk, het eren van en werken met voorouders en generatielijnen en het buitenwerk richt zich op verbinding met de elementen, de windrichtingen & krachtplekken.

De dans van polariteit: Balans en Goddelijke bron

De oorsprong ligt in dezelfde Bron en die Bron is voor mij, in het allereerste beginsel, een onzijdige Bron van waaruit alles emaneert en dat is het goddelijke. Via verschillende lagen vloeit er een polaire kracht uit. Als dat niet zo was zou alles eenzijdig zijn.

Ik ervaar het als een lemniscaat, een luie acht die in beweging is. Een beweging van het centrum naar het ene polaire uiterste weer via het centrum naar het andere uiterste, om zo naar balans te streven. Met het idee dat iets in balans is als dat voor lange tijd in het centrum kan zijn, maar zonder polaire krachten geen beweging. Het goddelijke betekent voor mij het extraverte, naar buiten gerichte mannelijke en het introverte, naar binnen gekeerde vrouwelijke.

De dans van dualiteit: God en Godin

De wereld zoals wij die kennen is polair en ook de natuurwetten en de wetten die gelden in het universum zijn polair. Op onze aarde, zoals wij leven, ontstaat uit die polariteit een dualiteit, wij ontlenen aan die polaire krachten een waarde, wij oordelen daarmee over de dingen om ons heen. Die doen zich dan aan ons voor als zijnde goed of fout of het goede en het kwade. Die polaire kracht is een wet, daar kan niets aan ontkomen en dat is daarom zo mooi. Na de dag komt de nacht en andersom, na activiteit komt een rustperiode, na koude komt de warmte en vice versa. Die polaire kracht is in alles aanwezig en is ook het mannelijke en het vrouwelijke.

In Hekserij wordt daarom zowel de god als godin erkent, of beter gezegd het mannelijke aspect van de natuur en het vrouwelijke. Per slot van rekening bestaan wij allemaal uit die polaire krachten. Beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en bestaan in alles.

Magische wijsheid en rituelen: het pad van de Heggenrijder

Het pad van de Heggenrijder wordt in verband gebracht met magie en magische rituelen. Dat kunnen rituelen in het klein, maar ook in het groot zijn. Magie betekent voor mij een samenwerking met de energievelden om ons heen. Ik geloof dat je soms kan ingrijpen en met energie kan werken om een bepaald inzicht te krijgen of om een bepaalde uitkomst te creëren. Alsof je de snaren van een instrument bespeelt en zo het lied, de vibratie kunt wijzigen. Echter is het van groot belang dat het vanuit veiligheid wordt gedaan en met een positieve uitkomst, niet vanuit ego.

De uitkomst van een ritueel gaat uit van het grote doel, het moet goed zijn voor alles en iedereen die erbij betrokken is. Je kunt invloed uitoefenen op een energieveld en voor zover het voor het grote geheel klopt, kun je hier en daar ingrijpen. Je kunt kennis hebben van kruiden, planten en hun genezende werking en om het zelfhelend vermogen te bevorderen of om kwaad af te weren of om bewustzijn te creëren. Je kunt ook een persoon zijn die naar andere domeinen kan afreizen om kennis te vergaren voor een individu of een groep, vaak ook voor heling of wijsheid voor groei.

Al met al gaan ze vaak buiten de gebaande paden en wagen zich in een gebied waar velen niet naartoe durven te gaan, of helaas is dat maar al te waar in deze tijd, waar velen zich van hebben afgewend omdat het geen intrinsieke verbinding meer heeft met eigen ziel en zaligheid.

Mijn liefde

Een leven waarin ik mij niet bewust kan zijn van de energie om mij heen, het aanvoelen van mijn eigen energieveld en dat van mijn omgeving, is voor mij ondenkbaar. De kracht ervaren en het versterken van mijn focus en de projectie van een intentie om te manifesteren, transformeren en transmuteren is intrinsiek verbonden met wie Ik Ben. En daar is geen één-richtings-verkeer mogelijk.