Touch of Matrix

Hoeveel pijn, verdriet, teleurstelling en tegenslagen heb jij al ‘een plekje’ gegeven in je leven? Hoe vaak heb je tegen jezelf gezegd dat je bepaalde energie, een gevoel of emotie mág loslaten en ben je ‘bezig’ met dat loslaten?

Waar denk je dat dit ‘plekje’ zich bevindt, of wat loslaten betekent wanneer je niet helder hebt waar het losgelatene heen kan, omdat je bijvoorbeeld een optimale verbinding mist met je basis en wortels, maar meer nog, met je Ware Ik.

Bewustzijn en Genezing

Touch of Matrix is een methode waarbij bewustzijn en gezondheid samenvloeien en verandering teweeg brengt. Het is een methode die is verdiept en uitgewerkt door Günther de Jong. Hij zet hiermee een methode neer die in deze tijd een optimale genezing teweeg kan brengen. We hoeven namelijk nu niet meer allerlei zaken uit het verleden of datgene wat ons blokkeert tot op het bot te doorleven en/of te herbeleven. Ondanks dat velen merken dat ze veel op te lossen hebben vanuit hun verleden of nog verder terug. De tijd is er nu voor om op te ruimen en te groeien.

Materie is trilling, alles in het universum is trilling. Die trilling is energie – licht en informatie.

Het universum is één Bewustzijnsveld, dat aan de basis lijkt te liggen van onze werkelijkheid. Voor de kwantumfysica is dit een interessant onderzoeksgebied. Je kunt je er wat meer in verdiepen, maar we ‘weten’ nu dat bewustzijn energie laat ontstaan en materie kan worden. Onze intentie, woorden en gedachten hebben invloed op die materie.

Wanneer je gebruik maakt van Bewustzijn, het Kwantumveld, breng je trilling, energie en dus beweging teweeg. En daar ligt de kracht van genezing, laten we in beweging komen!

Er zijn hogere dimensies van bewustzijn die wij in ons dagelijkse en aardse bewustzijn kunnen brengen. Beweging zet genezing aan, beweging creëert nieuw leven, is scheppend, zorgt voor een transformatie en in deze belangrijke tijd zelfs voor transmutatie. Waarbij je een geleidelijke, maar volledige overgang krijgt naar iets anders. Naar nu blijkt is het mogelijk een heel nieuw neuronennetwerk aan te leggen in je hersenen. Je kunt het ook zien aan de manier waarop je genen ‘aan’ of uit kunt zetten (het gebied van de Epigenetica).

De bewustzijnsmethode van NU

De Touch of Matrix methode wordt gedragen door de kwantumfysica. Een wetenschap die stelt dat alles licht en informatie is. Zo boven zo beneden, alles en iedereen is met elkaar verbonden. Dat noemen we het Kwantumveld. Vanuit dat veld kun je een verbinding creëren met jouw kern, je Ware Essentie. Touch of Matrix maakt gebruik van de metafoor van het internet en de harde schijf. Het Kwantumveld is het internet en jij bent de harde schijf. Daar zijn in de loop der jaren allerlei programmaatjes op gekomen die je met regelmaat afspeelt en die je kunnen belemmeren om je Ware Essentie te leven. Het zijn angsten, overtuigingen, schaamte, schuldgevoel, informatie die je meekreeg uit generaties of zelfs vorige levens.

Touch of Matrix is werkelijk een bewustzijnsmethode van NU. Makkelijk, snel, doeltreffend en dat gebruik maakt van het enorme informatieveld wat je Bewustzijn of het Kwantumveld kunt noemen.

Web van Wyrd

Vanuit het sjamanistische wereldbeeld is er een web, genaamd het web van Wyrd dat gevormd wordt door je lotsdraden, in elkaar geweven tot een geheel dat ook nog eens in wording is. Het is een persoonlijk web, maar dat natuurlijk niet los staat van een groter web aangezien we allemaal met elkaar verbonden zijn. Het Wyrd web is ook niet gebonden aan tijd of ruimte.

Alles wat je doet heeft effect op wat er gaat gebeuren in de toekomst, maar je acties nu kunnen ook effect hebben terug in de tijd.

Het Wyrdweb is een interdimensionaal web met alles en iedereen verbonden en ‘levend’, want het vibreert, het bestaat en jij verbindt je ermee.

Web van Wyrd – Matrix van het Lot © Lioudmila Perry

Tantra – vibratie van lichtende vezels

Het woord Tantra komt uit het Sanskriet. ‘Tan’ betekent zoiets als weven, uitbreiden. ‘Tra’ is een vibratie, een trilling. Het woord Tantra wordt wel vertaald als kosmisch weefsel.

Het zijn de lichtende vezels, de vibraties van het bestaan die gevormd worden en die je zelf kunt vormen tot een weefsel en natuurlijk hoort bij Tantra ook dat je die verschillende energieën inzet om zelfbewust te worden.

Je intenties en zuiverheid zijn daarbij belangrijk. Maar ook hier wordt er van uitgegaan dat je zelf kunt ingrijpen in hoe jouw individuele weefsel eruit komt te zien, terwijl je ook te maken hebt met dat wat er vanuit het verleden aan energieën aanwezig is.

Kwantumfysica

De kwantumfysica heeft de wereld van de wetenschap wel zo’n beetje op zijn kop gezet door te laten zien dat, in de wereld van de kleinste deeltjes van materie, geheel andere natuurwetten gelden dan de tot nu toe algemeen aanvaarde natuurwetten. Deze kleinste deeltjes zijn in een bepaalde verhouding en frequentie met elkaar in trilling. En dat kleinste deeltje geldt als basis waaruit alle materie bestaat, als trillingen, als energie. Daarbij lijken deeltjes een soort bewustzijn, een voorspellend vermogen te hebben die weten wat er gaat gebeuren en daar op reageren.

Alle materie, de kernen van atomen, bestaat voor het grootste deel uit lege ruimte. Materie is gewoon de meest vaste vorm van trilling, van energie, die wij ervaren en daarnaast kan materie ontstaan uit energie. Elke vorm van materie heeft een energieveld om zich heen dat invloed heeft op zijn omgeving. Je kunt concluderen dat alles met elkaar verbonden is en ‘reageert’ op elkaar, maar zo is ook ieder méns met alles en ook met de andere mens verbonden in een eenheid.

Intentie en Bewustzijn

Onze intentie en bewustzijn hebben invloed op die materie. Eigenlijk kun je het zien als elektrische ladingen die invloed uitoefenen en die in interactie staan met elkaar. In het kwantumveld ligt alle informatie opgeslagen van alle tijden: heden, verleden en toekomst.

Sjamanen en healers weten dit al sinds oude tijden en maken hier gebruik van om genezing te bewerkstelligen. Het Web van Wyrd is de benaming die vanuit veel sjamanistische tradities wordt gebruikt voor het weefsel van je Lot en begrijp dat niet verkeerd. Ingrijpen en zelf je Lot bepalen is mogelijk, alleen zal er een bepaalde rode draad voor jou zijn waar aan voldaan wordt, maar je kunt altijd zelf bepalen hoe je jouw draden legt. Je kunt het vergelijken met de schering en inslag van het weefgetouw. Er is de schering, de draden die de vaste structuur bepalen en die bestaan uit daden uit het verleden, uit vorige levens en het DNA van de familielijn. En de inslag bepaal je zelf. Dat zijn je daden en acties nu, die het weefsel vormen en zelfs dessin geven.

Mijn ervaring met de methode​

Mijn ervaring is dat Touch of Matrix een genezingsmethode is die Kwantumfysica, Epigenetica en Kosmisch Bewustzijn in essentie omvat en de beweging die van hieruit ontstaat, laat het lichaam in al haar aspecten bewegen. Fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel, op alle onbewuste niveau’s tot in de diepte van de cellen, het cel geheugen en de daar opgeslagen informatie.

Een belangrijk principe hierbij en voor mij ook heel waar, is het hardop en positief praten, want het gesproken woord bezit een kracht waar we in deze tijd niet omheen kunnen. Het wordt steeds krachtiger en dan breng jij de beweging op gang in wat je wilt creëren.

Het werkt vanuit het loslaten van programma’s waar jij je mee hebt verbonden, vanuit een ziekte, kwaal, blokkade, gehechtheid of overtuiging. Geef de kracht weer terug aan je lichaam en aan het zelf genezend vermogen daarvan, want die is enorm, die wordt nogal eens onderschat.

Waar blijven nou die plekjes?

Je hebt het hierboven al eens eerder kunnen lezen, maar met Touch of Matrix leggen we de vergelijking met het internet en een computer. Het internet is dat enorme Bewustzijnsveld en jij bent de harde schijf. Daar zitten een aantal programmaatjes op die belemmeren om vrij te leven, om tot in de diepte verbinding te maken met je Ware Ik.

Hoe zou het nu eens zijn als emoties, blokkades, overtuigingen, pijn, verwachtingen om er maar een paar te noemen worden geschoond van die harde schijf? En zonder dat je negatieve emoties gaat herbeleven. Het mag weg, je bent vrijheid en mag een rotsvast vertrouwen hebben in jouw Ware Essentie.

Een ‘plekje’ creëren is iets behouden en waarom zou je daar baat bij hebben? Wat zou je voordeel zijn? Hoe zou het zijn wanneer je je volledig veilig en verbonden voelt met je Ware Ik. Zou er dan een ongekend potentieel in jou naar boven komen waar je blij en gelukkig van wordt?

De afspraak

Je kunt mij bellen, mailen of via het contactformulier op deze site een bericht sturen met je vragen of wanneer je een afspraak wilt maken. Ik zal vóór een sessie wat meer informatie over jou willen verkrijgen om een goed inzicht te krijgen in je klachten en achtergrond. Zo komen we tot een geheel wat past bij jou. Alles vanuit een zuivere intentie en met aandacht voor jou!

De kosten

Een intake gesprek met een eerste behandeling bedraagt €110,00.
Alle volgende behandelingen bedraagt €90,00 per keer.

Afzeggen

Een gemaakte afspraak kan alléén telefonisch worden afgezegd. Afzeggen tot 24 uur voor de afspraak is kosteloos. Wanneer de afspraak binnen 24 uur wordt afgezegd zijn de kosten van de sessie zoals hierboven omschreven voor eigen rekening. Voor een niet nagekomen afspraak wordt een factuur gestuurd.

"Neuroscience finally understands that we can mold and shape the neurological framework of the self by the repeated attention we give to any one thing"- Dr. Joe Dispenza