Kundalini en Alchemie

De Kundalini

Kundalini Alchemie 1

Kundalini is samengevoegd uit het Sanskrietwoord ‘kundal’, dat schroef of ontrold betekent en -ini dat een vrouwelijk achtervoegsel is, in de betekenis van een godin, als Shakti. Kundalini wordt ook gezien als een slapende slang die ligt te wachten om te worden gewekt. De Kundalini ligt ontrold (ja, ontrold, namelijk als een spiraal) in een drie-en-een-halve schroef of wending aan de basis van de ruggengraat in het driehoekige bot van het heiligbeen. De Latijnse naam is `Os Sacrum’. Dit doet vermoeden dat het een geestelijke of gewijde plek is in het lichaam. Hier bevindt zich de Athanor, de smeltkroes van de lichaamstempel. Er zijn drie staten van energie: positief, negatief en neutraal, drie wendingen. De Kundalini staat op het punt zich als psycho-energetische kracht te manifesteren. De halve schroef is die energie die door het centrale kanaal van de wervelkolom wil opstijgen, gesymboliseerd als de kop van een slang. Kundalini wordt daarom ook de Serpent Power genoemd. Kundalini is oerenergie, latent aanwezig en vaak onbewust, maar de zetel van absolute kennis. Er is veel geschreven in de Upanishads over Kundalini en Kundalini Yoga wordt als de hoogste aller yoga’s gezien.

De Kundalini is op verschillende manieren weergegeven, symbolisch, allegorisch of in verhaalvorm en overdrachtelijk. Het bestaat sinds eeuwenoude tijden, door alle tijden heen en zal altijd blijven bestaan. De Sephirot, de Yggdrasil (levensboom), het Adam en Eva verhaal met de slang en de boom, Mozes met zijn staf in de woestijn, de wederopstanding en het paasverhaal, allemaal gaan ze over de opstijgende levenskracht, de transformerende vuurkracht en het ontwakingsproces. Een proces in de mens naar onsterfelijkheid.

Alchemistisch proces

Het Kundalini ontwaken is een alchemistisch proces. Daarbij is het navelpunt van belang. Hierin bevinden zich de beginpunten van alle 72.000 nadi’s (de energiekanalen), waarvan 3 het meest worden benadrukt. Dat zijn de Ida (zorgt voor verkoelende, voedende en verzorgende energie), de Pingala (zorgt voor verwarmende, activerende en vuur-kracht energie) en de Sushumna (die bestaat ook weer uit drie kanalen, maar het centrale kanaal, daar stroomt de Kundalini door omhoog). Wanneer de prana (inkomende, positieve energie) en apana (uitscheidende, negatieve energie) zich vermengen bij het navelpunt vindt er een alchemistische omzetting plaats. Het versmelten van twee polen zorgt voor een beweging. De versmolten energie zakt naar beneden waar het de ontrolde slang aantikt en Kundalini Shakti begint op haar reis omhoog. Tijdens de alchemistische omzetting kan er een hitte ontstaan, een vuur, waarbij angsten, trauma’s en oude pijn kunnen worden verbrand. Kundalini stijgt op langs de chakra’s en verbindt zich met Shiva in de ‘slaapkamer’ in de hersenen, de thalamus en vervolgens opent de kruin om te verbinden met het Ene Ongemanifesteerde Bewustzijn. Onbewustheid wordt gezuiverd. Daarna ontstaat er een koelte die het licht en de kosmische energie laat neerdalen en instromen. Dit leidt naar heling en inzichten. Dit is de bevrijding van karma (zowel zielenkarma als collectief karma) en je overstijgt de illusie van afgescheidenheid. Je bent niet meer in slaap, maar ontwaakt. Vervolgens zal de Kundalini bij de meesten blijven stijgen en dalen en een voortdurend proces van reiniging en oplading zijn. Mits op een juiste manier gedaan is het stijgen van de Kundalini een langzaam en geleidelijk proces.

Kundalini Alchemie4 1

Alchemie

“De alchemisten wilden hun ziel tot ‘spiritueel goud’ omsmeden. Alchemie was een parallel proces van innerlijke en uiterlijke transformatie. De alchemist kon alleen zichzelf transformeren, als hij ook het proces in de smeltkroes kon voltrekken. Hij wilde immers medeschepper worden. De alchemie gaat er vanuit dat er een levengevend principe in de natuur is, ‘de geest’ genaamd. Daarnaast heeft alles in de natuur een unieke essentie, wat ze de ‘ziel’ noemen. De ‘geest’ en de ‘ziel’ zijn materieel geworden in een ‘lichaam’.

De ziel wordt in de alchemie ‘zwavel’ genoemd. Het is bewustzijn, het mannelijk principe, het actieve zaad. Het is ‘het idee’ waaruit alles ontstaat.

De geest wordt in de alchemie ‘kwikzilver’ genoemd. Dit is de levenskracht, het eeuwige vrouwelijke, de eerste materie en de moeder van alle dingen.

‘Zwavel’ en ‘kwikzilver’ verbinden zich met elkaar in ‘zout’. Het is hun vrucht, hun kind, het harmonische punt waar hun tegenstellingen samenkomen”.
Bron

Het alchemistisch proces is te vergelijken met wat er vooraf gaat aan het ontwaken van de kundalini. Zwavel, de Ziel, is heet en brandend. Kwik, de Geest, is verkoelend en vloeibaar. Het lichaam wordt de Athanor, de oven, als smeltkroes. Het vuur van de kundalini verast – zuivert – het Zout (de stoffelijke aspecten), de Zwavel (de Ziel) en het Kwik (de Geest).


Fan the Flame of your inner heat!

“Laat zelfbeheersing de oven zijn
En geduld de goudsmid
Laat begrip het aambeeld zijn
En sprituele wijsheid het gereedschap
Laat in de smeltkroes van liefde
De nektar smelten
En smeed daarmee het Ware”

– Vrij vertaald van Japji Sahib pauri 38 –

Kundalini Alchemie1 1

Een Transculturele alchemistische allegorie

“Aan de onderkant van het ruggenmerg (Sushumna) bevindt zich de conus medullaris: een omgekeerde heksenhoed die een kegel van astrale kracht bevat. Hier slaapt Shakti (Doornroosje), die op Shiva (de Prins) wacht. Shiva’s bewustzijnskus kan haar uit haar trance bevrijden, waardoor ze in staat zijn naar de medulla oblongata (‘langwerpig blokje’) omhoog te gaan. Ze verenigen zich in de bruidssuite in de hersenen, die door anatomen ’thalamus’ wordt genoemd (Grieks voor ‘slaapkamer’).

Shakti is een weduwe (Isis), een maagd (Sneeuwwitje – door de zeven chakra’s gediend, die in hen die nog geen bewustwording hebben bereikt een dwergformaat hebben). Ze is de bruid Assepoester (dat wil zeggen ‘Dame van de As’), wier latente alchemistisch vuur in de open haard (kanda) onderhouden wordt, altijd klaar om als door de schoorsteen (sushumna) oplaaiende kundalini te ontbranden.

Ze is de vrouw van het meer, die voortdurend haar haar (cauda equina) wast in een alchemistisch waterreservoir (hersen- en ruggenmergvloeistof); op een dag zal ze met Excalibur toestoten om door Arthur ontvangen te worden. Dit is zowel een verwijzing naar het oude vedische offer van paarden als naar de geheime contracties van de yogi’s.

Shakti is niet alleen een weduwe, een maagd en een bruid, maar ook een echtgenote, moeder en gescheiden vrouw: de mensheid is de Athanor binnen de heilige heiligbeenfundering van de lichaamstempel vergeten. Deze microkosmische oven haalt goud uit zwavel, zilver uit kwik, verenigt (koppelt) de zon en de maan, de rode roos en de witte roos, destilleert tinctuur uit substanties, ether uit de elementen en verhit voorzichtig het ‘filosofische ei’ binnen de alambiek van de schedel en doet uiteindelijk de steen der wijzen zichtbaar worden”.

Bron: “Kundalini & Chakrawerkboek” door John Mumford

caduceus e1515710156239

Caduceus

De Caduceus is een staf waar zich in tegenovergestelde richting twee slangen omheen winden. Het is een oeroud symbool dat je overal ter wereld tegenkomt, in de oude culturen van Mesopotamië, Egypte, India, Europa en Midden-Amerika. De meesten zullen het symbool kennen van de Griekse god Hermes (of de Romeinse Mercurius), welke weer was gebaseerd op de Oud-Egyptische god Thoth. Thoth/Hermes, de vader van de alchemie introduceerde de symboliek van de caduceus om heling uit te drukken.

De slangen staan voor alle tegengestelde principes die een rol spelen in het manifeste universum: mannelijk/vrouwelijk, zon/maan, ziel/geest of in alchemistische termen: Sol/Luna en zwavel/kwik. Het opgaan van het mannelijke en het vrouwelijke in elk organisme bewerkstelligt Eenheid waarbij goddelijke energie vrijkomt. Zoals deze symboliek in de caduceus besloten ligt, geldt deze zelfde symboliek ook voor de wereldboom, de Yggdrasil en voor Odin en de Wilde Jacht.

Evenwichtig transformatieproces

Even terug naar de Kundalini. Als je hier leest en weet dat het een lichaamseigen, constitutionele kracht is – hoewel latent aanwezig – hoe kan het dan gevaarlijk zijn? Kundalini is in staat jou je ware talenten te laten leven, de creatieve energie die leidt tot manifestatie. Het kan in jou je hoogste, originele zelf tot uitdrukking brengen. Mits op een juiste manier gedaan is het stijgen van de Kundalini een langzaam en geleidelijk proces. Onder begeleiding en onder bepaalde condities kun je de Kundalini opwekken.

De Kundalini Shakti in beweging kan nare trauma’s laten zien en je confronteren met opgeslagen, pijnlijke zaken op zielsniveau. Ga je daar alleen maar zelf wat aan doen, of vraag je hulp en begeleiding? Oud karma en nieuwer karma, kun je het onderscheiden? Weet je wie jouw basis verankert, indien nodig, om te kunnen reinigen en loslaten?

Wanneer de Kundalini te krachtig en snel in beweging komt, ontstaat er teveel hitte. Er zullen zich dan problemen voordoen in de psychofysieke energiehuishouding. Vaak wordt er gerukt aan de kundalini, of wordt er op een verkeerde en onbeschermde manier iets opgewekt dat vervolgens door de verkeerde kanalen gaat stromen en uiteindelijk kortsluiting laat ontstaan in je hoofd. De energie versnippert en vliegt uit je hoofd, met alle gevolgen van dien. Tegenwoordig zijn de meeste mensen aangetrokken tot een snel klaar, snel resultaat methode en Kundalini Yoga is een hoge snelheidstrein onder de yoga’s. Weet echter wel waar je mee bezig bent, houd je bewustzijn erbij. Je stopt ook niet zomaar je vingers in het stopcontact of je handen in het vuur. Weet waar je mee te maken hebt en volg je eigen weg.

Voor mensen die slecht verankerd zijn in hun lichaam, vanuit angsten leven en daardoor moeilijk in hun basis zakken kan extra begeleiding nodig zijn.

Kundalini Alchemie6 1

Enkele punten die je heel goed in acht moet nemen:

Tegenwoordig is er meer stress en worden er veelvuldig synthetische drugs gebruikt, maar hoogsensitiviteit neemt ook toe en daar kan evengoed problematiek uit voortkomen. De aandacht komt veel makkelijker hoog in het lichaam komen en dan is er grote kans dat er meer aandacht besteed moet worden aan extra zorg. Kundalini kan je onsterfelijk maken, maar het is wel handig dat je een beetje weet hoe! En genezing ligt bij diezelfde psycho-energetische kracht als waar sommigen zo bang voor zijn!

Enkele punten die je heel goed in acht moet nemen:
* Werkelijk gronden en aarden
* In je lichaam zinken en verbinding maken met de aarde
* De diepe en volledige ademhaling (Yoga Pranayam) en andere ademhalingstechnieken beoefenen
* Visualisatie en focus, aandacht in meditatie omhoog richten, maar kosmische energie terug laten vloeien
* Klank en vibratie, zingen of chanten
* Dans

Bronvermelding

“Spiritualiteit en energie” van Peter Kampschuur en Ad van Beckhoven
“Kundalini & Chakrawerkboek” van Dr. John Mumford
“The Subtle Body” Cyndi Dale
Website Geert Kimpen

Meer informatie

Caduceus
Kundalini en de Slangenkracht

Door Christel Nijland (Shama Kaur)

Wil je beter in contact komen met jezelf en jezelf beter begrijpen? Ben je op zoek naar spiritualiteit en magie in je leven? Welkom in het Shamahuis.

Laat de eerste reactie achter