Ik Ben Bewustzijn

Ik Ben Vrijheid

‘Wij zijn spirituele wezens die in een driedimensionale wereld leven en ons zielepad gaan. We hebben een fysiek lichaam, een geest en ziel. We leven! Op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau groeien we door gebruik te maken van onze levenskracht. We zijn geen robots, niet geschikt voor een cultuur die wordt gedomineerd door het wegnemen van je vrijheid en zelfbeschikking, door het prutsen aan voeding en afdwingen van het weggeven van je privacy en rechten. Door het verplichten van een vaccinatieprogramma en het slaafs maken van de mens’.

Als mens gedijen wij het beste als we in beweging zijn, groeien en dat we onze eigen weg kunnen gaan. We zijn wordende, creatie in beweging, de goddelijke schepping in actie. Als mens bezitten we levenskrácht, kundalini maar er bestaan natuurlijk nog meer namen hiervoor. Het is een psycho-energetische kracht die, wanneer je er bewust van bent, zorgt voor vitaliteit, een sterk immuunsysteem en gezondheid. Een sterke en evenwichtige geest, bewustwording, verbinding met de kosmische krachten, vertrouwen en onvoorwaardelijke liefde. Daar komt uit voort dat je voelt dat je lééft, dat je authenticiteit bent en van daaruit dat de opgelegde regels nu, de uitgevoerde controle van de staat en de verankering van wetten, je wezensvuur langzaamaan doven!

Vrije Wil

Vrije wil ligt aan de basis van ons zelfbeschikkingsrecht en de vrije wil is een kosmische wet die in het gehele universum geldt! Een universele wet!! Mooi om te laten doordringen en voelen wat dan de waarde is. In de regel wordt de vrije wil gerespecteerd, behalve door duistere krachten die proberen te manipuleren en onderdrukken. Met lede ogen zie ik aan hoe we geconditioneerd zijn en zovelen het recht op vrije wil uit handen geven. Omwille van het doel dat de middelen heiligt? De maatregelen kunnen nog wel eens erger zijn dan het probleem.

De eeuwige cyclus van bestaan, dood en wedergeboorte

Geboorte en dood, poorten van het leven

We zijn als dood voor de dood, althans veel mensen. Vanuit mijn Rouwvrouwzijn heb ik heel veel dingen mogen leren over de dood als poort van het leven. Bij mij geen angst voor het sterven. Van het Tibetaans Dodenboek heb ik geleerd dat angst voor de dood betekent dat je niet leeft. Vanuit de goddelijke bron gezien, zijn geboorte en dood poorten van het leven. Dood betekent dat we naar gebieden terugkeren waar we meer licht ervaren, waar we ook ‘lichter’ zijn, niet gebonden aan een stoffelijk voertuig, aan zware energieën of aan zwaartekracht.

Groei van de Ziel

Het proces van dood en wedergeboorte is essentieel voor de groei van de goddelijke ziel. Eigenlijk leef je maar een tijdje tussen de langere fases van wat de dood is. Dood is geen einde en zelf ben je ook niet eindig. Dood is zo een idee geworden van stagnatie, dat alles stopt, maar je goddelijkheid gaat door zoveel sferen.

De keuzes die je maakt in je leven zijn belangrijk voor je dood. En het idee dat je hier op aarde ervaringen en leringen opdoet om zelfbewust te worden zal er toe leiden dat je meer gebruik maakt van je kwaliteiten en talenten hier op aarde voor later, voor de tijd in de dood en alle rijken waar ziel doorheen reist..

Het is goed om je te realiseren dat je hulp krijgt van energieën en begeleid wordt tot een bepaalde hoogte, maar ook hoe de ziel uiteindelijk doorreist en in de schoot komt van de spirituele monade waar het kan rusten en uiteindelijk weer een keer terug wil keren naar de aarde. Dat dood dus geen einde betekent, maar juist het begin is van een zekere bevrijding. Als mens ben je een onderdeeltje van een hele cyclus van bestaan, dood en wederopstanding.

IkBenBewustzijn3

Achterstevoren en ondersteboven

Een samenleving op z’n kop, in de achteruitstand, niet willen weten dat geschiedenis zich herhaalt. Het ware léven wordt uit een samenleving gehaald. Onderaan de streep zal er uiteindelijk geen gewin zijn, alleen maar meer pijn en verdriet voor mensen. De maakbare mens is nu helemaal een feit, we hebben bio robots van onszelf gemaakt en de vrije wil en vrijheid gekilld. De 1,5 meter samenleving is een feit. En geloof mij, ik kan best wat last hebben van mensen in mijn aura, maar hé, daar kan ik wat mee doen, maar mensen waarvan je houdt niet meer mogen aanraken, persoonlijk contact heel spastisch laten verlopen, mijn vak misschien niet meer kunnen uitoefenen zoals dat van belang kan zijn vind ik absurd en niet wezenlijk. De ergste crisis gaan we nog krijgen, die van mensen die lijden onder het gemis van fysiek contact, van ondersteuning en de helpende hand op financieel en psychisch vlak. Van de mensen die nu levend zijn en levenslust tonen kunnen we zo maar mensen creëren waar de lust en de passie uit de ogen is verdwenen, waar nood ontstaat omdat we een ‘nieuw normaal’ willen?

“Blind vertrouwen in de autoriteiten is de grootste vijand van de waarheid” – Einstein


De maakbare mens

Gelukkig zijn er steeds meer mensen die verder kijken, lezen en dan ervaren wat er via de gangbare kanalen, de mainstream media, ons voorschotelt. Bewandel misschien eens andere informatiepaden, om te onderzoeken, om bewust te worden wat er allemaal speelt. Of gaan we akkoord met volledige controle op ons als mensheid? Via nanotechnologie, dodelijke medicijnen en EMF straling als 5G om er zo maar een paar te noemen?

De mens als biorobot die in “Heerlijke Nieuwe Wereld” van Aldous Huxley werd beschreven. Maakbaar en mak, zonder gevoelsleven en emoties. Waar natuurlijke processen als sterven en dood het liefst er niet mogen zijn, maar waar we inmiddels alles doden wat van werkelijke waarde is. Om de weg terug te kunnen vinden is een omslag in denken waar het werkelijk om gaat nodig.

Er zijn mogelijkheden voor andere manieren van energievoorziening. We dienen anders om te gaan met het milieu en de natuurlijke omgeving, de verwerking en kwaliteit van ons voedsel, de nutritionele waarde daarvan. Genetische technologie, gebruik van bestrijdingsmiddelen, de manier waarop wij met dieren omgaan en de veeteelt. Hoe hebben we een maatschappij gecreëerd waar we voor elk probleem een pil hebben, zonder leefstijl onder de loep te nemen en daar eens de meerwaarde van in te zien en aanpassingen in te doen, eventueel met gebruik van natuurlijke geneeswijzen en gebruik makend van integrale geneeskunde.

Laten we onszelf eens zien als krachtige wezens die zelfstandig kunnen denken en keuzes kunnen maken die voor welzijn belangrijk zijn.

“Achter de zogenaamde regering bevindt zich een onzichtbare regering, die geen trouw gezworen heeft of verantwoordelijkheid erkent aan het volk.
Deze onzichtbare regering vernietigen, deze goddeloze alliantie tussen corrupte bedrijven en corrupte politiek vermorzelen is de eerste taak die een staatsman zich heden ten dage moet stellen.”

President Theodore Roosevelt (1858 – 1919)

YouTube video

Waar we nog in de Kali Yuga leven, kunnen we toch ons licht laten schijnen in het duister en helpen om de aarde en de mens te laten ontwaken!

Een nieuwe weg inslaan

Hé, maar kijk eens aan! We flippen over naar de andere kant, naar een Nieuwe Wereld en dat is best een groots festijn om mee te (mogen) maken! Dualiteit overstijgen, oud zeer en oude pijnstukken transformeren en transmuteren. We maken ons los van dwangmatige machtssystemen, destructieve krachten, onze consumptiemaatschappij. Het is de val van de Cabal!

Er is nu veel duisternis om ons heen, zware krachten. Dat vraagt om kritisch te staan tegenover de heersende en machtige structuren, maar ook vraagt het jou in je kracht te staan, systemen te doorzien en om voor je vrijheid en je zelfbeschikkingsrecht op te komen.

Dat, verweven met een vorm van spiritualiteit van jouw innerlijke verbinding met het goddelijke, je ‘zachte’ kant. Het creëren van een eenheidsdenken.

We kunnen werkelijk veel oplossen als mens door onze frequentie en de collectieve bewustzijnsfrequentie te verhogen. In het gehele universum draait het alleen maar om trilling, om frequenties. Als je goed naar de problemen waar we nu mee te maken hebben kijkt, zie je dat dit trilt op een lage collectieve bewustzijnsfrequentie.

Een aspect van het verhogen van je frequentie is het zien van het grotere geheel, het voelen, het weten! Dat omschrijven velen als ‘wakker worden’, het ontwaken uit een collectief laag trillingsveld dat wordt versterkt door angst, schaamte, stress, treurnis, pijn, apathie, die nu massaal in een collectief veld zitten. Een trilling die naar beneden trekt, je dieper in de grove vorm trekt en inert maakt. Het leidt tot geen-actie en maakt van de mens een mak schaap die in de kudde meeloopt.

En dan gaan de gesprekken er meestal ook over waarom je, wanneer je je frequentie verhoogt, de neiging voelt om te delen. Voor mij is dat klip en klaar en glashelder. Ik kan bewegen en ik bepaal wanneer ik naar een hogere trilling van vertrouwen ga, wanneer ik even een kritische kanttekening heb geplaatst. Die beweging kunnen maken is vrijheid! Het delen voelt belangrijk omdat het mijn intentie is je perceptie aan te spreken, omdat ik hoop dat er ooit écht een breder spectrum zichtbaar wordt voor iedereen. Is het comfortabel? Nee, niet per sé. Is het belangrijk voor je eigen ziel en zaligheid nu en forever after? Ja!!

IkBenBewustzijn

De ‘V’ van Victorie en het ont-vouwen

Je bent een onafhankelijk individu, authentiek en zelf denkend. Ben je soms vergeten hoe groots jij bent? Je hartenwensen vervullen is belangrijk en het laten synchroniseren met je zielplan.

Deze tijd is zeer spannend, we zijn begonnen aan een nieuw Aardetijdperk. Dat gaat gepaard met een verandering van het collectieve bewustzijn en je individuele bewustzijn. Deze overgangsfase heeft weer te maken met waar we zijn in de grote cyclus van tijdperken. Ver verwijderd van licht, zuiverheid en waarheid keren we terug. In het Kali tijdperk (Yuga), wat donker tijdperk betekent, heerst er meer duisternis over de wereld. Op geestelijk vlak staat het voor degeneratie, dus dat wat we waarnemen met onze zintuigen is wat er is, wat we geloven. Dat wij goddelijke wezens zijn en van ver zijn gekomen komt niet direct bij iedereen op. De video laat het heel mooi zien!

De uitdaging manifesteert zich nu om verder te kijken, uit een menselijke slaap wakker te worden om te herinneren en daar naar te handelen. Vrij van materialisme, macht en hebzucht.

Vertrouwen is niet alleen passief toezien en toestaan hoe alles zich ontvouwt, het is ook het handelen vanuit vertrouwen. Uit het grote collectieve veld van angst, verdriet, passiviteit en de neerwaarts drukkende energie, kun je nog steeds handelen en je individuele bewustzijn hoger laten trillen.

We zijn kracht, liefde en bewustzijn, ons lichaam is zelfhelend, het is je tempel. Wij zijn geen technologische biorobots, maar levende wezens van licht die gedijen bij fysiek contact, verbinding met anderen. We leven en leren met en van elkaar. Wij zijn wat gezondheid, een gezonde levensstijl en een sterk immuunsysteem betreft onze eigen biologische alchemist.

In de afgelopen tijd is mijn liefde voor de kundalini en Kundalini Yoga alleen maar toegenomen (ja, dat bleek toch nog mogelijk). In de tweede alinea beschreef ik al enkele belangrijke voordelen, nu in deze uitdagende tijd voeg ik daar nog aan toe dat het de mannelijke en vrouwelijke energie is die in ons balanceert. En laten we de vrouwelijke energie nu heel hard nodig hebben!

In de wereld is er heel lang een dominantie geweest van mannelijke energie. Zo gaat dat, het fluctueert en het één is niet beter dan het ander, het bestaat samen en zorgt voor balans. Maar krijgt één van de twee de overhand dan is er geen evenwicht meer en raakt alles verstoord.  

De vrouwelijke energie en haar aspecten richten zich naar binnen. Verbinden zich met het goddelijke in jou, in ieder van ons. Leven in eenheidsbewustzijn en vanuit intuïtie en een diep geworteld vertrouwen. Als de mannelijke en de vrouwelijke energieën in harmonie zijn is er een kosmisch evenwicht en van daaruit is groei en voortgang mogelijk. Dat is de scheppingskracht! Op zowel individueel als op collectief niveau.

Bewustzijn brengt beweging en genezing

Materie is trilling, alles in het universum is trilling. Die trilling is energie – licht en informatie.

Het universum is één Bewustzijnsveld, dat aan de basis lijkt te liggen van onze werkelijkheid. We ‘weten’ nu dat bewustzijn energie laat  ontstaan en materie kan worden. Onze intentie, woorden en gedachten hebben invloed op die materie.

Wanneer je gebruik maakt van Bewustzijn breng je trilling, energie en dus beweging teweeg. En daar ligt onder andere de kracht van genezing.

Er zijn hogere dimensies van bewustzijn die wij in ons dagelijkse en aardse bewustzijn kunnen brengen. Beweging zet genezing aan, beweging creëert nieuw leven, is scheppend, zorgt voor een transformatie en zelfs voor transmutatie.

Intentie en bewustzijn hebben invloed op die materie. Eigenlijk kun je het zien als elektrische ladingen die invloed uitoefenen en die in interactie staan met elkaar.

Sjamanen en healers weten dit al sinds oude tijden en maken hier gebruik van om genezing te bewerkstelligen.

We leven in een wereld die polair is en aan ons doen de dingen zich vaak voor als dualiteit. Als goed of slecht, mooi of lelijk, daar is een oordeel aan verbonden en zijn niet identiek aan elkaar. De polaire krachten, tegenpolen, zijn van nature juist wél identiek, maar verschillen in energie, in trilling. Er is een beweging mogelijk van het ene uiterste naar het andere. In de natuur voltrekt zich dat automatisch en volgens wetten. De mens kan dat ook! De mens kan zijn bewustzijn ‘programmeren’ en dat kan middels polarisatie. Gedachten bepalen emoties, die bepalen het handelen en uiteindelijk dat wat je manifesteert. Energie volgt gedachten en daarmee kun jij creëren, ook kun je proberen je negatieve ego te transformeren.

Met alles wat er momenteel aan uitdagingen ligt, zijn er mogelijkheden om toe te passen zodat je je niet naar beneden hoeft te laten trekken in zware energie van angst, pijn, apathie en inertie, maar om je frequentie hoog te houden. Mocht je hier vragen over hebben voel je vrij contact op te nemen met mij! Ik ben er!

IkBenBewustzijn6 2

“Het werkelijke proces van je losmaken van het ego zelf is gebaseerd op onafhankelijkheid en autonomie. De waarheid van geen-zelf. We willen geen verantwoordelijkheid nemen voor onszelf, het liefst staan we die af aan anderen.Het ego-zelf is een verzameling meningen en geloofsovertuigingen, bijeengehouden door het bindmiddel van je emotionele energie. Als die energie ophoudt met stromen, zal het papieren masker van het ego-zelf terugstorten in het niets waar het vandaan is gekomen: afval tot afval, vuilnis tot vuilnis” – Jed McKenna

Uit: “De waarheid is nergens lid van”

Verankeren van bewustzijn

Dan nog heel even dit. Onvoorwaardelijke liefde, liefde in haar meest pure, zuivere vorm (en dat is nogal een kracht!!), biedt een perspectief die verder reikt dan je band met de vijf zintuigen of die met je hoofd en mentale processen alleen.

Datgene manifesteren waarvan je weet dat je dit móet doen is van essentie.

Verhoog je vibratie en zie en wéét het grotere plaatje, maar spiritualiteit die niet verankerd is in jou blijft zweven. Integreer je grootsheid en goddelijkheid en kom in beweging!

Door Christel Nijland (Shama Kaur)

Wil je beter in contact komen met jezelf en jezelf beter begrijpen? Ben je op zoek naar spiritualiteit en magie in je leven? Welkom in het Shamahuis.

Laat de eerste reactie achter